Τι είναι η Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία στοχεύει στην ελάττωση, μετατροπή ή και εξάλειψη ψυχικών διαταραχών, διαταραχών συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών προβλημάτων και συμπτωμάτων, δυσλειτουργικών συνηθειών ή σχέσεων.

Ακόμα, στοχεύει στην βελτίωση και εξέλιξη της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων του ψυχοθεραπευόμενου.

Αυτό επιτυγχάνεται με φυσικές τεχνικές, χωρίς λήψη φαρμακευτικής αγωγής (εκτός ειδικών περιπτώσεων στις οποίες συστήνεται συνεργασία με ψυχίατρο) ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης και με βασικό εργαλείο την θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Είναι μια μέθοδος που στοχεύει στην ενεργοποίηση της αυτοπαρατήρησης και κατόπιν αυτό-ίασης τόσο σε σωματικό, νοητικό όσο και ψυχικό επίπεδο.

Ενισχύει την αυτογνωσία και δυναμώνει την σύνδεση και την σχέση με τον εαυτό. Έχει θετικά οφέλη στην ψυχική και σωματική υγεία και εξελίσσει τις ατομικές / κοινωνικές δεξιότητες.

Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις

Υπάρχουν πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχοδυναμικές- ψυχαναλυτικές, ανθρωπιστικές, συμπεριφοριστικές, σωματικές , αναπτυξιακές κ.ά.).

Στο κέντρο ψυχοθεραπείας Healthcure – Υγείασις, η σύνθεση των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται δίνουν έμφαση στην  παρατήρηση των συναισθημάτων σε σωματικό, αισθητηριακό και ενεργειακό επίπεδο και στην σωματική ενσυνειδητότητα: την εμπερίεξη , την βάθυνση και την στήριξη της βιολογικής / αναπτυξιακής ολοκλήρωσης των θυμικών καταστάσεων.

Πώς λειτουργεί η ψυχοθεραπεία;

Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια μέθοδος θεραπείας που δίνει συνειδητή προσοχή σε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες προκειμένου να αυξηθεί η αντιληπτική ακρίβεια, να διαχωριστεί το παρελθόν από το παρόν και όταν είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες /εμπειρίες.

Το σώμα είναι το όχημα της ψυχής και στηρίζει την καθημερινή πορεία στην ζωή. Η καλή σωματική και πνευματική υγεία βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την αναπνοή, την κίνηση, το λόγο και την επικοινωνία συναισθημάτων.

Η ιατρική κοινότητα αρχίζει να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι οι πιο πολλές ασθένειες και παθήσεις είναι το αποτέλεσμα της δυσρύθμισης και αποδιοργάνωσης που συντελείται μέσα στο νευροενδοκρινικό δίκτυο επικοινωνίας.

Τα συμπτώματα και ο συναισθηματικός πόνος μπορεί να αντιστοιχούν και να αντανακλώνται στο σώμα, την συμπεριφορά, την προσωπικότητα, τις σχέσεις, την εργασιακή ζωή, ακόμα και τις ασθένειες στις οποίες είμαστε επιρρεπείς.

Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένα την ψυχοθεραπεία βασιζόμενοι στην εμπειρία του ενσώματου εαυτού και του εαυτού στην σχέση.

Μέσω της χρήσης της σωματικής ενσυνειδητότητας  το μοντέλο αυτό επιστρατεύει τους φυσικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς του σώματος για να στηρίξει την σχέση του εγκεφάλου με την αισθητηριακή εμπειρία και την ερμηνεία της.

Η σωματική ενσυνειδητότητα δίνει την ευκαιρία να αποκομίσουμε από το βίωμα – εμπειρία προάγοντας την μη λεκτική ικανότητα και ενισχύοντας την ικανότητα για  αυτοστοχασμό – αναστοχασμό που μας βοηθά να εξετάζουμε τις εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στο σώμα , τον εγκέφαλο και τον εαυτό.

Ο ρόλος της θεραπευτικής σχέσης

Η θεραπευτική σχέση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία καθώς χτίζει τα θεμέλια της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, ώστε να μπορέσει να εκφράσει ο άνθρωπος τόσο τις ανησυχίες του, όσο και δύσκολα βιώματα, να ανοίξει την πύλη του εαυτού του και να επιτύχει σύνδεση με τον εαυτό του και τους άλλους.

Αυτήν την βαθύτερη πρώιμη επιθυμία όπου παράλληλα είναι και ένας από τους μεγαλύτερους πρώιμους φόβους. Όλοι μας κινούμαστε αυθόρμητα προς την σύνδεση, την υγεία και την ζωντάνια.

Δεν έχει σημασία πόσο έχουμε αποξενωθεί ή απομονωθεί ή πόσο σοβαρό είναι το τραύμα που έχουμε βιώσει. Στο βαθύτερο επίπεδο ο καθένας έχει μέσα του μια ορμή που τον ωθεί προς την σύνδεση και την ίαση , όπως ένα φυτό που στρέφεται αυθόρμητα προς τον ήλιο.

Η διαδικασία ενισχύει την ενσυνειδητότητα που στοχεύει στην εστίαση της προσοχής στην εμπειρία του ανθρώπου, αναλυτικότερα: την προσεκτική ακρόαση του εαυτού του, των σκέψεών του, των συναισθημάτων του και των σωματικών του αισθήσεων.

Εντέλει, εκπαιδεύεται να αφουγκράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απωθεί πλέον στοιχεία της εμπειρίας του, αλλά να αντιλαμβάνεται ότι οι σκέψεις τα συναισθήματα και οι αισθήσεις έρχονται και φεύγουν.

Η χρήση τεχνικών, οι οποίες προσανατολίζονται στους πόρους και στις πηγές δύναμης του ατόμου που στοχεύουν στην αναγνώριση των ανεπαίσθητων μεταβολών που συντελούνται στο νευρικό σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η παρατήρηση της εδώ και τώρα εμπειρίας στο νευρικό σύστημα είναι θεμελιώδους σημασίας για την διακοπή των προβλεπτικών τάσεων του εγκεφάλου.

Το σώμα είναι η σύνδεσή μας με την πραγματικότητα. Η πλατφόρμα από την οποία εργαζόμαστε όταν στρέφουμε την προσοχή μας στο σώμα, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις αλήθειες και τους μύθους της προσωπικής μας αφήγησης πιο εύκολα.

Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα μας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ικανότητά μας για αυτορρύθμιση.

Αποφεύγοντας την παγίδα να γίνει το παρελθόν πιο σημαντικό από το παρόν, χρησιμοποιείται μια διττή επίγνωση που εδράζεται στο παρόν, ενώ διερευνά τα γνωστικά, συναισθηματικά και σωματικά πρότυπα που ξεκίνησαν στο παρελθόν.

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που αρχικά μας βοήθησαν να επιβιώσουμε ως παιδιά, με τα χρόνια μετατρέπονται σε άκαμπτες πεποιθήσεις για το ποιοι είμαστε εμείς και πώς είναι ο κόσμος.

Ως παιδιά μαθαίνουμε να ζούμε μέσα στους περιορισμούς που μας επιβάλλει το περιβάλλον.

Ωστόσο, στην ενήλικη ζωή, αυτοί οι αρχικά προσαρμοστικοί περιορισμοί γίνονται οι αυτοεπιβληθείσες φυλακές μας.  Εκείνο που στο παιδί ήταν προσαρμοστικό στον ενήλικα γίνεται δυσπροσαρμοστικό.

Πότε ολοκληρώνεται η ψυχοθεραπεία;

Σε ένα θεραπευτικό κύκλο η σύνδεση με το σώμα, τα συναισθήματα και την ζωτική δύναμη μας επιτρέπει να δημιουργούμε μεγαλύτερη σύνδεση με τους άλλους, η οποία με την σειρά της υποστηρίζει μια μεγαλύτερη σύνδεση με τον εαυτό μας.

Η διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρώνεται όταν ο θεραπευόμενος κατανοήσει πως έχει ενσωματώσει και διαιωνίσει την αστοχία του πρώιμου περιβάλλοντος στο σώμα, την ταυτότητα και την συμπεριφορά του.

Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και θεραπείας, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε σε κάθε σας βήμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να προγραμματίσετε μια δια ζώσης ή διαδικτυακή συνεδρία ή να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να σας ωφελήσει η σωματική ψυχοθεραπεία.

Ο δρόμος σας προς την ευεξία αρχίζει εδώ.